Ấn Phẩm

Sách nên đọc: Sử thi Iliad & Odyssey

Sách nên đọc: Sử thi Iliad & Odyssey

Iliad và Odyssey của đại thi hào Homer chính là hai thiên sử thi kinh điển và là cột trụ của văn minh phương Tây. Ngay cả những chính trị gia lỗi lạc như Plato, Aristotle hay bậc quân vương như Alexander Đại Đế cũng xem việc đọc hai tác phẩm này là một. Bắt […]

'Khế ước xã hội' - cuốn sách quan trọng nhất của trào lưu Khai sáng

‘Khế ước xã hội’ – cuốn sách quan trọng nhất của trào lưu Khai sáng

Được xuất bản lần đầu năm 1762, Khế ước xã hội là tác phẩm phác họa trật tự chính trị của Rousseau. Đây là cuốn sách có ảnh hưởng nhiều tới triết học phương Tây, được đánh giá là một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong thời kỳ Khai sáng, mở đường cho […]

Cần điều chỉnh một số nội dung trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Cần điều chỉnh một số nội dung trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

I. Đặt vấn đề Sau những tranh luận học thuật khá sôi nổi về những nội dung cần sửa đổi trong Luật Đất đai năm 2003, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi[1]cũng đã được Bộ tài nguyên và môi trường – cơ quan chủ trì soạn thảo – công bố lấy ý kiến với nội […]

Luận bàn về sự công bằng

Công bằng (justice) là một khái niệm luôn gây ra sự tranh cãi. Quan niệm thế nào cho đúng về sự công bằng? Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, cần phải nhìn nhận vấn đề công bằng như thế nào, và khả năng vận dụng vào thực tế ra sao […]

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT có hiệu lực từ ngày 15/8/2013

BỘ TƯ PHÁP – BỘ CÔNG AN – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TÀI CHÍNH Số: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ […]

KHÓ KHĂN TỪ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ XẤU

KHÓ KHĂN TỪ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ XẤU

Kể từ đầu năm 2012 đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã và đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của suy thoái kinh tế toàn cầu và sự đóng băng của bất động sản. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp trong nước đang hoạt […]

Giao dịch về quyền sử dụng đất: Những bất cập và hướng sửa đổi Luật Đất đai

Giao dịch về quyền sử dụng đất: Những bất cập và hướng sửa đổi Luật Đất đai

Năm 1980, Việt Nam ban hành Hiến pháp và xác lập một chế độ sở hữu duy nhất đối với đất đai là đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Hình thức sở hữu này được duy trì trong Hiến pháp năm 1992, theo đó “đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ (…) đều […]

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - nhìn từ phía người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Cần Thơ

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – nhìn từ phía người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Cần Thơ

Từ khi có Luật Đất đai năm 2003, chính sách về quản lý đất đã có nhiều thay đổi, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, trước mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và dân chủ hóa đời sống xã hội, các chính […]

Trang 3 trên 3123
Chạm để gọi