Bùi Quang Tú

Bùi Quang Tú
Họ tên luật sư: Bùi Quang Tú
Email: info@npklaw.com
Chức danh: Luật sư thành viên

Điện thoại: 0988 505 572
Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên sâu: Hình sự, đất đai,Hôn nhân & Gia đình, doanh nghiệp và Tranh tụng.

Đào tạo

  • Cử nhân Luật, trường Đại Học Quốc gia, chuyên ngành Luật Thương mại;
  • Học viện Tư pháp;
  • Hoàn thành khóa Kỹ năng đàm phán hợp đồng, Liên đoàn luật sư Việt Nam;
  • Hoàn thành khóa Kỹ năng đàm phán M&A, Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

Mô tả kinh nghiệm hành nghề

Bùi Quang Tú là Luật sư Thành viên của NPKlaw & Associates, cùng đứng đầu bộ phận tranh tụng và giải quyết tranh chấp của Luật Minh Long. Với hơn 10 năm kinh nghiệm giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân & gia đình và kinh doanh thương mại, Luật sư Bùi Quang Tú đã được đánh giá và công nhận là một chuyên gia về Tranh tụng tại Việt Nam.

Trong phạm vi những kinh nghiệm khác nhau thu thập được trước khi trở thành Luật sư Thành viên của NPKlaw & Assocites, Luật sư Bùi Quang Tú đã tùng làm việc trong những công ty tư vấn và luật hàng đầu của Việt Nam và hiện đang là Trưởng văn phòng luật sư Minh Long.

Gia nhập thành viên của:

  • Thành viên đoàn luật sư tại thành phố Hà Nội.
  • Thành viên Hội luật gia Việt Nam.

Ngôn ngữ sử dung:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chạm để gọi