Đoàn Thị Hằng

Đoàn Thị Hằng Họ tên luật sư: Đoàn Thị Hằng

Email: info @npklaw.com

Chức danh: Luật sư tập sự

Lĩnh vực chuyên sâu: Dân sự, kinh doanh thương mại, đầu tư và dịch vụ doanh nghiệp

Đào tạo
Cử nhân Luật, trường Đại Học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật dân sự;
Học viện Tư pháp.

Mô tả kinh nghiệm hành nghề

Đoàn Thị Minh Hằng là Luật sư tập sự của NPKlaw & Associates. Với tư cách là một luật sư trẻ, đầy nhiệt huyết với nghề cộng với vốn kiến thức sâu rộng trong một số lĩnh vực liên quan như kinh doanh thương mại, hôn nhân & gia đình, thừa kế và các dịch vụ về doanh nghiệp. Luật sư Hằng được coi là một trợ lý đắc lực trong nhóm tư vấn về các vụ việc liên quan đến các dịch vụ doanh nghiệp, tư vấn đầu tư mà các luật sư thành viên của NPKlaw & Associates tham gia.
Với phong cách làm việc đầy nhiệt huyết và bền bỉ, luật sư Hằng luôn là trợ lý đắc lực trong các vụ việc mà NPKlaw & Associates tham gia.
Gia nhập thành viên của:
Thành viên Hội luật gia Việt Nam

Ngôn ngữ sử dung:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chạm để gọi