logo

Array
Chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có hiệu lực từ năm 2018

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành 10 nghị định để thực hiện cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong Hiệp định tự do thương mại với các đối tác.

anh 1 import tax

Có một số đặc điểm nổi bật trong thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2018. Các nghị định đưa ra mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam sẽ áp dụng cho các đối tác khác nhau và bao gồm các bảng chi tiết chỉ rõ các loại hàng hoá đủ điều kiện.

Theo đó, hàng hóa được nhập khẩu và vận chuyển trực tiếp từ các nước đối tác và đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ hàng hoá (có giấy chứng nhận xuất xứ của nước đối tác và Việt Nam sẽ được áp dụng thuế nhập khẩu giảm (hoặc thậm chí là miễn) theo quy định của các hiệp định thương mại và nghị định.

10 nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và áp dụng trong giai đoạn 2018-2022, với các nghị định số 155 và 160 có thể áp dụng trong giai đoạn 2018-2023.

Các nghị định quy định chi tiết các chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam:

Nghị định số 149/2017 / NĐ-CP về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 150/2017 / NĐ-CPvề  Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Eurasia Hiệp định Thương mại Tự do (VN-EAEU FTA) giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 153/2017 / NĐ-CP về Thương mại Hàng hoá ký với ASEAN và Trung Quốc giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 14/2017 / NĐ-CP về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chilê (VCFTA) giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 155/2017 / NĐ-CP về Hiệp định Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) giai đoạn  2018-2023

Nghị định số 156/2017 / NĐ-CP về Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 157/2017 / NĐ-CP về Thương mại hàng hoá theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc (AKFTA) giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 158/2017 / NĐ-CP về Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc-New Zealand (AANZFTA) giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 159/2017 / NĐ-CP về Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN-Ấn Độ (AIFTA) giai đoạn 2018-2022

Nghị định số 160/2017 / NĐ-CP về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2018-2023

Cụ thể, đến năm 2018, đã có 5,535 dòng thuế đã được xoá bỏ trong khuôn khổ của VN-EAEUFTA, tập trung vào các hàng hoá là nguyên liệu đầu vào cho xuất khẩu và sản xuất, như hàng dệt may, giày dép da, linh kiện điện tử, và nguyên liệu nhựa.

3.720 dòng thuế sẽ được dỡ bỏ, bao gồm sữa, hóa chất, giấy, sắt và thép, máy móc và thiết bị.

Theo AIFTA, 59% dòng thuế sẽ được cắt giảm vào năm 2018 (tương đương 5.668 dòng) tập trung vào thịt chế biến, các sản phẩm thủy sản, rau quả.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, những thay đổi này thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của khoa học công nghệ và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đánh giá tác động của việc cắt giảm thuế, ông Phạm Tuấn Anh khẳng định: "Nó sẽ có tác động đáng kể đến giá cả trong năm nay, giảm thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết các FTA đang trong giai đoạn thực hiện cuối cùng và việc giảm giá trị không nhiều như trước, do đó các tác động sẽ không nhiều".

Theo VIR