Bản tin mới

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2014.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2014.

Các chính sách mới về thanh toán tiền mặt, miễn thuế xuất – nhập khẩu vàng nguyên liệu, lãi suất cho vay ưu đãi, ưu đãi người khuyết tật được dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 3 năm 2014. Cấm thanh toán bằng tiền mặt Theo Nghị định số 222/2013/ND-CP ngày 31 tháng […]

Các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình

Các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình

Ngày 7 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài chính đã ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình ban hành kèm theo Thông tư 06/2014/TT-BTC. Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển […]

Thông tư số 217/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 01/3/2014

Thông tư số 217/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 01/3/2014

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thông tư gồm 5 Chương, 19 Điều được áp dụng đối với Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh […]

Luật Nhập tịch Canada được sửa đổi đáng kể

Luật Nhập tịch Canada được sửa đổi đáng kể

Ngày 6 tháng 2, Chính phủ Canada đã công bố một loạt biện pháp cải cách trong Luật Nhập tịch sửa đổi. Theo đó, người nhập cư phải chờ ít nhất 4 năm sau khi có được quyền cư trú lâu dài tại Canada để xin nhập quốc tịch; nếu sống ở nước ngoài, thời […]

Nghị định mới quy định giảm thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định mới quy định giảm thanh toán bằng tiền mặt

Từ 01 tháng 03 năm 2014, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải chuyển sang phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định gần đây của Chính phủ, theo đó các tổ chức, cá nhân sử dụng công quỹ sẽ bị cấm thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trừ […]

Trang 2 trên 41234
Chạm để gọi