Bản tin mới

Một số điểm mới hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

Một số điểm mới hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

hính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó, bổ sung quy định thực […]

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại

Chính phủ ban hành Nghị định số 187/2013/ND-CP (ngày 20 tháng 11 năm 2013) quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế, các đại lý mua, bán, gia công và hàng hóa quá cảnh với nước ngoài. Xuất – nhập khẩu hàng hoá Thương nhân […]

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013

Các chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013 bao gồm mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, phát triển ba mức độ thị trường điện lực; Mức trần tiền gửi và thị trường lao động, và quy định mới về lệ phí trước bạ. Hỗ trợ người […]

Tìm hiểu việc thực thi các quy định mới của luật điện lực

Tìm hiểu việc thực thi các quy định mới của luật điện lực

Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2013/ND-CP thi hành Luật Điện lực ngày 21 tháng 10 năm 2013. Nghị định quy định chiến lược tổng thể việc đầu tư phát triển điện, mua bán điện, giá điện, giấy phép hoạt động điện và quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và việc sử […]

Gia tăng số vụ tranh chấp Hợp đồng thương mại quốc tế

Gia tăng số vụ tranh chấp Hợp đồng thương mại quốc tế

Theo thông tin từ buổi hội thảo “Việt Nam gia nhập công ước của Liên Hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)” do Bộ Công Thương và Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu tổ chức tại TPHCM ngày 1 tháng 11 cho […]

Trang 3 trên 41234
Chạm để gọi