Bản tin mới

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối

Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 37/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú. Thông tư được xây dựng gồm 7 Chương và […]

6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

6 Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 gồm có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều […]

Chính sách tiền tệ mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014

Chính sách tiền tệ mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2014, sẽ tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Tăng trưởng tín dụng cuối năm nay sẽ cao hơn năm 2012, hoạt động tín dụng sẽ góp phần tích cực vào việc tháo […]

Thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô từ ASEAN giảm còn 50%

Thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô từ ASEAN giảm còn 50%

Từ ngày 1/1/2014, thuế suất đối với nhiều loại ôtô nhập nguyên chiếc từ các nước ASEAN sẽ giảm về mức 50%, thay vì 60% như hiện tại. Mức thuế suất này được quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) […]

Thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô từ ASEAN giảm còn 50%

Thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô từ ASEAN giảm còn 50%

Từ ngày 1/1/2014, thuế suất đối với nhiều loại ôtô nhập nguyên chiếc từ các nước ASEAN sẽ giảm về mức 50%, thay vì 60% như hiện tại. Mức thuế suất này được quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) […]

Một số điểm mới hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

Một số điểm mới hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

hính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó, bổ sung quy định thực […]

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại

Chính phủ ban hành Nghị định số 187/2013/ND-CP (ngày 20 tháng 11 năm 2013) quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế, các đại lý mua, bán, gia công và hàng hóa quá cảnh với nước ngoài. Xuất – nhập khẩu hàng hoá Thương nhân […]

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013

Các chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013 bao gồm mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, phát triển ba mức độ thị trường điện lực; Mức trần tiền gửi và thị trường lao động, và quy định mới về lệ phí trước bạ. Hỗ trợ người […]

Trang 3 trên 512345
Chạm để gọi