Hội thảo chuyên đề

Thị trường và phúc lợi nhà sản xuất

Thị trường và phúc lợi nhà sản xuất

Các giao dịch trên thị trường giúp cả người mua và người bán cùng được lợi. Bài viết tuần rồi cho thấy cách đo lường lợi ích mà người ăn phở nhận được. Bài viết kỳ này nói về cách các nhà kinh tế đo lường lợi ích mà tiệm phở thu được từ các […]

Thị trường và phúc lợi người tiêu dùng

Thị trường và phúc lợi người tiêu dùng

Các giao dịch trên thị trường làm cho cả người mua và người bán cùng được lợi. Khi một người tiêu dùng (NTD) mua phở, cô ta muốn thỏa mãn cơn đói của mình hơn là để dành 6.000 đồng trong túi. Còn tiệm phở cũng sẵn lòng bán, vì họ muốn được tiền hơn […]

Thị trường và sự phân bổ nguồn lực

Thị trường và sự phân bổ nguồn lực

Các bài viết trước đã mô tả sự thay đổi của cân bằng thị trường thông qua những thay đổi giá và lượng. Những thay đổi này có quan hệ mật thiết đến sự phân bổ nguồn lực. Các nhà kinh tế thường đề cập đến ba loại nguồn lực: lao động, vốn, và đất đai. Đôi khi […]

Những thay đổi về cung tác động đến cân bằng thị trường

Những thay đổi về cung tác động đến cân bằng thị trường

Bài viết này mô tả phản ứng của cân bằng thị trường khi giá nguyên liệu và công nghệ thay đổi. Giá nguyên liệu có thể tăng do cầu nguyên liệu tăng hoặc do những nhân tố khác ví dụ như tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu. Khi đó, các nhà sản xuất phải nâng giá bán sản […]

Các nhà kinh tế học yêu thích xe máy

Các nhà kinh tế học yêu thích xe máy

Các nhà kinh tế học yêu thích thị trường xe máy vì đây là một ví dụ rõ nét về những tác động đối với cân bằng thị trường như đã mô tả trong những bài viết trên mục này những kỳ trước. Các tác động này có thể xảy ra cùng lúc và được […]

Những thay đổi cầu tác động đến cân bằng thị trường

Những thay đổi cầu tác động đến cân bằng thị trường

Trong các bài viết trước, chúng ta đã thảo luận về cân bằng thị trường và định nghĩa cung cầu theo mối quan hệ giữa lượng và giá, trong khi các yếu tố khác không đổi. Bài viết này sẽ mô tả phản ứng của cân bằng thị trường đối với những thay đổi như: […]

Cân bằng thị trường

Cân bằng thị trường

Khi giá trên thị trường thấp hơn mức giá cân bằng, lượng cầu của người tiêu dùng sẽ vượt lượng cung của nhà sản xuất. Chênh lệch giữa lượng cầu và lượng cung được gọi là dư cầu hay thiếu hụt hàng hóa. Khi một mặt hàng bị thiếu hụt, những người tiêu dùng nào đánh giá mặt hàng đó cao nhất sẽ […]

Hội thảo “Vùng Wallonie – Vương quốc Bỉ, cửa ngõ đến thị trường châu Âu”

Hội thảo “Vùng Wallonie – Vương quốc Bỉ, cửa ngõ đến thị trường châu Âu”

Khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực, sẽ có khoảng hơn 90% các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang EU được hưởng thuế 0%, luồng thương mại giữa hai nước dự kiến tăng 30-40%. Đồng thời nhiều rào […]

Trang 2 trên 512345
Chạm để gọi