logo

Array
Các Đặc khu kinh tế đã sẵn sàng để khởi động

Các khu kinh tế đặc biệt (SEZs) dường như đã sẵn sàng để khởi động sau 20 năm chờ đợi để hoàn thành dự thảo Luật về các Đặc khu kinh tế. Trong khi đó, việc xem xét và thẩm định đã được tiến hành nhanh chóng để phê duyệt dự án SEZ.

anh 1 SEZ

Lựa chọn một mô hình quản trị cho các khu kinh tế

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (NA) đã tổ chức một cuộc thảo luận vào ngày 4 tháng 1 năm 2018 về mô hình quản trị cho các đặc khu kinh tế. Có một số mô hình đề xuất, nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, "Mô hình có thể khác với quy định hiện hành, nhưng phải tuân theo Hiến pháp."

Mô hình quản trị của các khu kinh tế phải được đơn giản hóa, hiệu quả và phân cấp để nhanh chóng thành lập và phát triển các khu kinh tế. Họ sẽ là đà tăng trưởng mới của nền kinh tế và trở thành "các phòng thí nghiệm thể chế".

Ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu Phó Văn phòng Quốc hội cho biết đã đến lúc chọn mô hình quản trị vì luật này dự kiến sẽ được trình lên phê duyệt vào tháng 5 năm 2018 tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá 14.

"Theo tôi, lựa chọn đầu tiên đề xuất thành lập một bộ phận của SEZ, nhưng đặt sự quản trị vượt quá nhiệm vụ của hội đồng nhân dân hoặc ủy ban nhân dân là tốt hơn. Chúng ta cần một quá trình lựa chọn những người giỏi để tổ chức, thực hiện và phát triển Khu kinh tế ", ông Dũng nói.

Đây cũng là ưu tiên của chính phủ và được các chuyên gia và các bên liên quan phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, họ vẫn lo ngại về tính hợp pháp của mô hình này và sự giám sát của văn phòng.

"Đã đến lúc chấm dứt các cuộc thảo luận và đưa ra những cơ chế và chính sách trong thực tế. Tôi cũng đồng ý với lựa chọn đầu tiên, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp. Chúng ta không thể phát triển các khu kinh tế tự do mà không có một bộ máy tổ chức tương xứng với các chính sách của SEZ ", Hoàng Thế Liên, nguyên là Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết.

Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, cũng đồng ý với phương án thứ nhất, trong đó phân công nhiệm vụ và quyền hạn cho các bộ phận của SEZ. Mô hình này liệt kê 20 nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng, 35 đối với các bộ, cơ quan, 12 cơ quan có thẩm quyền của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và 52 chức vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và 15 Chủ tịch.

Khung thời gian giao đất

Thời gian giao đất cho nhà đầu tư cũng là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, dự thảo đề xuất cho thuê đất 99 năm đối với các nhà đầu tư, tạo ra bước đột phá trong thu hút FDI. Khoảng thời gian tối đa này dự kiến sẽ được áp dụng ở một số lĩnh vực ưu tiên.

Đồng ý với đề xuất này, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, điều khoản này là cần thiết để khuyến khích và ổn định các dự án đầu tư về lâu về dài.

"Khung thời gian giao đất là rất quan trọng để các nhà đầu tư triển khai đầu tư dài hạn. Luật pháp của các quốc gia khác cho phép mở rộng khoảng thời gian 75 hoặc 100 năm khi đầu tư vào một SEZ. Do đó, dự thảo nên thêm một số điều khoản nổi bật hơn về đất ", ông Võ nói.

Việt Nam đang xem xét các chính sách thế chấp bất động sản cho các tổ chức tín dụng nước ngoài nhưng vẫn chưa chấp thuận, mặc dù điều quan trọng là cho phép các nhà đầu tư tiếp cận tín dụng lãi suất thấp. Ông Võ đề nghị bao gồm một cơ chế để thế chấp bất động sản trong dự thảo.

Thẩm định đang được tiến hành

Theo ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng Thẩm định đã xây dựng 12 tiêu chí để đánh giá ba Khu SEZ tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Các tiêu chí này liên quan đến các khía cạnh thiết yếu của dự án, nền tảng, cơ cấu, thành lập các khu kinh tế, định hướng phát triển của khu vực SEZ, và phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các chính sách và cơ chế chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, các giải pháp cho cán bộ, và triển khai các dự án cũng là tiêu chí để xem xét một SEZ.

Theo kế hoạch, hội đồng sẽ thẩm định các tài liệu dự án sau khi kiểm tra tình hình thực tế, sau đó trình kết quả của mình cho chính phủ trong tháng hai.

Theo VIR