Vũ Đình Thọ

Vũ Đình Thọ
Họ tên luật sư: Vũ Đình Thọ
Email:  info@npklaw.com
Chức danh: Luật sư

Điện thoại: 0988 505 572
Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên sâu: đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự và Tranh tụng.

 
Đào tạo
  • Cử nhân Luật, trường Đại Học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật dân sự;
  • Học viện Tư pháp.

Mô tả kinh nghiệm hành nghề

Vũ Đình Thọ là Luật sư của NPKlaw & Associates. Với kiến thức chuyên sâu và kinh qua nhiều vụ việc thực tế trong các lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, dân sự. Luật sư Thọ được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực đất đai và các dự án về bất động sản. Với cách thức tiếp cận và kiến thức chuyên sâu của mình, ông đã từng tư vấn để giải quyết thành công nhiều vụ việc phức tạp trong lĩnh vực đất đai.
Gia nhập thành viên của:
Thành viên Hội luật gia Việt Nam
Thành viên đoàn luật sư tại thành phố Hà Nội

Ngôn ngữ sử dung:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chạm để gọi