NPKLaw là Hãng luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Với trụ sở chính đóng tại Hà Nội và hoạt động trong một hệ thống thống nhất trên phạm vi toàn quốc, NPK gần đây đã hợp tác với hãng luật đối tác mở thêm văn phòng tại Hàn Quốc để tiếp tục mở rộng hoạt động tư vấn trong các giao dịch quốc tế. NPKLaw được quốc tế công nhận là một trong những Hãng luật hàng đầu tại Việt Nam.

Khách hàng tiêu biểu của NPK

Chạm để gọi