Giá trị cốt lõi

Tại NPKlaw, những giá trị mà chúng tôi đánh giá cao nhất dẫn lối cho hành động và những kỳ vọng mà chúng tôi đặt vào chính bản thân mình

 • NPKlaw đánh giá cao sự liêm chính. NPKlaw cam kết với những chuẩn mực cao nhất về đạo đức và nghề nghiệp. NPKlaw thà chấp nhận mất một khách hàng hơn là xa rời khỏi những chuẩn mực cao nhất về đạo đức của luật sư.
 • NPKlaw khao khát đạt tới sự vượt trội. Điều này ảnh hưởng và đóng vai trò như một nguồn động lượng tích cực trong mọi công việc của NPKlaw thực hiện từ việc phục vụ các khách hàng cho đến những nỗ lực cống hiến cho xã hội dân sự và cộng đồng.
 • NPKlaw cố gắng để đáp ứng và vượt qua những mong đợi. NPKlaw cố gắng mang đến những dịch vụ có tầm cỡ cao nhất nằm trong – hoặc đi trước – so với lộ trình, trong mọi công việc, trong mọi trường hợp, và đối với mọi khách hàng.
 • NPKlaw đặt trọng tâm vào việc phục vụ khách hàng. NPKlaw lắng nghe thật kỹ càng. Hiểu biết về khách hàng cũng quan trọng như hiểu biết về pháp luật. NPKlaw lắng nghe khách hàng và hiểu được công việc kinh doanh và nhu cầu của họ, những điều họ muốn và những điều họ mong đợi.
 • NPKlaw đánh giá cao sự tin cậy và trung thành. Những phẩm chất này cho phép NPKlaw đem tới những ý kiến pháp lý kịp thời, với chi phí hợp lý và khôn ngoan cho các khách hàng của mình.
 • NPKlaw đánh giá cao sự đổi mới, tính sáng tạo và sự táo bạo. NPKlaw hỗ trợ và khuyến khích những cách tiếp cận mới với việc giải quyết vấn đề và nhìn nhận những quy trình sáng tạo của chúng tôi như một sự đầu tư vào mối quan hệ với khách hàng.
 • NPKlaw đánh giá cao sự đa dạng.  NPKlaw hiểu rằng sự đa dạng củng cố sức mạnh của công ty và cộng đồng, và NPKlaw cố gắng kết hợp giá trị này vào quá trình phát triển các chương trình và chính sách của mình.
 • NPKlaw tôn trọng mọi người như nhau và như những đồng nghiệp trong Công ty.  NPKlaw luôn đối xử với nhau bằng sự văn minh, tôn trọng và khoan dung. NPKlaw là nơi mọi người hài lòng với công việc của mình và chia sẻ một thái độ lạc quan, tích cực.
 • NPKlaw tôn trọng năng lực và từ chối sự thiên vị. NPKlaw được đánh giá bởi chính những nỗ lực của cá nhân mình và những kết quả đạt được dưới danh nghĩa của Công ty.
 • Chúng tôi đánh giá cao cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc. NPKlaw mong đợi đội ngũ của mình sẽ chủ động và hào phóng trong việc hỗ trợ vào những cống hiến cho xã hội dân sự và cộng đồng. NPKlaw tích cực theo đuổi những quy trình hoạt động hỗ trợ cho sự bền vững lâu dài của môi trường.
 • NPKlaw đánh giá cao tính tập thể. Chúng tôi tự hào về danh tiếng của NPKlaw và nhận thức được điều này đã củng cố cuộc sống của mình như thế nào. NPKlaw khuyến khích mọi người tham gia và trở thành một phần của NPKlaw.
Chạm để gọi