Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Giới thiệu

Trách nhiệm xã hội

Với triết lý thượng tôn tinh thần pháp luật trong việc hành nghề của mình, đội ngũ luật sư của NPKlaw luôn nhận thức được

Các giao dịch điển hình

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý có hệ thống của đội ngũ luật sư của mình, NPKlaw rất tự hào được

Giá trị cốt lõi

Tại NPKlaw, những giá trị mà chúng tôi đánh giá cao nhất dẫn lối cho hành động và những kỳ vọng mà chúng tôi đặt

Giới thiệu hãng luật

NPKLaw là Hãng luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Với trụ sở