Giới thiệu

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Với triết lý thượng tôn tinh thần pháp luật trong việc hành nghề của mình, đội ngũ luật sư của NPKlaw luôn nhận thức được rằng những lợi ích mà mình mang lại cho khách hàng thì cũng chính là mang lại cho cộng đồng xã hội. Do đó, các giải pháp mà chúng tôi […]

Các giao dịch điển hình

Các giao dịch điển hình

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý có hệ thống của đội ngũ luật sư của mình, NPKlaw rất tự hào được đóng vai trò trung tâm trong một số giao dịch và tranh chấp lớn được coi là các giao dịch/thỏa thuận/vụ kiện điển hình tại Việt Nam trong các lĩnh […]

Giá trị cốt lõi

Tại NPKlaw, những giá trị mà chúng tôi đánh giá cao nhất dẫn lối cho hành động và những kỳ vọng mà chúng tôi đặt vào chính bản thân mình NPKlaw đánh giá cao sự liêm chính. NPKlaw cam kết với những chuẩn mực cao nhất về đạo đức và nghề nghiệp. NPKlaw thà chấp nhận […]

Giới thiệu hãng luật

Giới thiệu hãng luật

NPKLaw là Hãng luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Với trụ sở chính đóng tại Hà Nội và hoạt động trong một hệ thống thống nhất trên phạm vi toàn quốc, NPK gần đây đã hợp tác với hãng luật đối tác […]

Chạm để gọi