Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Do đặc thù về sự sơ khai của các quy định pháp luật liên quan cùng với đặc điểm tính chất môi trường kinh doanh chú trọng yếu tố thâu tóm quyền lực quản trị tại Việt Nam, nên các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) diễn ra rất đa dạng.

Khi tư vấn cho các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân lớn trong các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, NPKlaw luôn chú trọng đến yếu tố chiến lược của các giải pháp tư vấn nhằm bảo đảm cho Khách hàng của mình sẽ đạt được các mục tiêu tức thì và tiếp tục có những lợi thế, tiềm năng dài hạn về quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực này, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của NPKlaw dành cho Khách hàng bao gồm:

–    Tư vấn tìm kiếm đối tác M&A;

–    Tư vấn, soạn thảo, đàm phán Hợp đồng cho các giao dịch mua bán cổ phần giữa các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp lớn với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước;

–    Tư vấn, soạn thảo, đàm phán Hợp đồng cho các giao dịch mua bán, đầu tư cổ phần để thâu tóm quyền quản trị, điều hành doanh nghiệp;

–    Tư vấn đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá toàn diện hệ thống cơ cấu tổ chức được vận hành của doanh nghiệp, đánh giá sự hoàn thiện của hệ thống các quy định, quy trình, công cụ quản lý nội bộ của doanh nghiệp mục tiêu;

–    Tư vấn thâu tóm quyền quản trị, điều hành doanh nghiệp mục tiêu cho các doanh nhân.

Nếu quý vị cần thêm thông tin để biết NPKlaw có thể hỗ trợ mình về những vấn đề liên quan đến M&A, xin vui lòng liên hệ các luật sư Thành viên của chúng tôi qua email: info@npklaw.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 988 505 572

Chạm để gọi