Luật Sư

Phan Khắc Nghiêm

Phan Khắc Nghiêm

Họ tên luật sư: Phan Khắc Nghiêm Email:  nghiempk@npklaw.com Chức danh: Luật sư thành viên Điện thoại: 0988 505 572 Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam. Lĩnh vực chuyên sâu: Đàm phán Hợp đồng, Đầu tư, M&A, Chứng khoán – Ngân hàng và Tranh tụng.    Đào tạo Cử […]

Bùi Quang Tú

Bùi Quang Tú

Họ tên luật sư: Bùi Quang Tú Email: info@npklaw.com Chức danh: Luật sư thành viên Điện thoại: 0988 505 572 Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam. Lĩnh vực chuyên sâu: Hình sự, đất đai,Hôn nhân & Gia đình, doanh nghiệp và Tranh tụng. Đào tạo Cử nhân Luật, […]

Vũ Đình Thọ

Vũ Đình Thọ

Họ tên luật sư: Vũ Đình Thọ Email:  info@npklaw.com Chức danh: Luật sư Điện thoại: 0988 505 572 Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam. Lĩnh vực chuyên sâu: đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự và Tranh tụng.   Đào tạo Cử nhân Luật, trường Đại Học Luật Hà Nội, […]

Chạm để gọi