Luật sư tập sự

Đoàn Thị Hằng

Đoàn Thị Hằng

Họ tên luật sư: Đoàn Thị Hằng Email: info @npklaw.com Chức danh: Luật sư tập sự Lĩnh vực chuyên sâu: Dân sự, kinh doanh thương mại, đầu tư và dịch vụ doanh nghiệp Đào tạo Cử nhân Luật, trường Đại Học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật dân sự; Học viện Tư pháp. Mô tả kinh nghiệm hành nghề […]

Chạm để gọi