Luật Sư

Phan Khắc Nghiêm

Phan Khắc Nghiêm

Họ tên luật sư: Phan Khắc Nghiêm Email:  nghiempk@npklaw.com Chức danh: Luật sư thành viên Điện thoại: 0988 505 572 Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam. Lĩnh vực chuyên sâu: Đàm phán Hợp đồng, Đầu tư, M&A, Chứng khoán – Ngân hàng và Tranh tụng.    Đào tạo Cử […]

Bùi Quang Tú

Bùi Quang Tú

Họ tên luật sư: Bùi Quang Tú Email: info@npklaw.com Chức danh: Luật sư thành viên Điện thoại: 0988 505 572 Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam. Lĩnh vực chuyên sâu: Hình sự, đất đai,Hôn nhân & Gia đình, doanh nghiệp và Tranh tụng. Đào tạo Cử nhân Luật, […]

Vũ Đình Thọ

Vũ Đình Thọ

Họ tên luật sư: Vũ Đình Thọ Email:  info@npklaw.com Chức danh: Luật sư Điện thoại: 0988 505 572 Trụ sở: 078 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam. Lĩnh vực chuyên sâu: đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự và Tranh tụng.   Đào tạo Cử nhân Luật, trường Đại Học Luật Hà Nội, […]

Cộng tác viên

Cộng tác viên

NPKlaw & Associates thật may mắn và tự hào khi nhận được sự cộng tác và làm việc từ những cộng tác viên dày dạn kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong và ngoài nước tại các lĩnh vực chuyên sâu. Họ thực sự là những chuyên gia bậc thầy của những giải pháp […]

Đoàn Thị Hằng

Đoàn Thị Hằng

Họ tên luật sư: Đoàn Thị Hằng Email: info @npklaw.com Chức danh: Luật sư tập sự Lĩnh vực chuyên sâu: Dân sự, kinh doanh thương mại, đầu tư và dịch vụ doanh nghiệp Đào tạo Cử nhân Luật, trường Đại Học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật dân sự; Học viện Tư pháp. Mô tả kinh nghiệm hành nghề […]

Chạm để gọi