Tư vấn chứng khoán & ngân hàng

Tư vấn chứng khoán & ngân hàng

NPKlaw có một số luật sư thành viên đã từng là Giám đốc pháp chế và kiểm soát nội bộ của một trong những công ty chứng khoán và ngân hàng lớn nhất Việt Nam, vì vậy, chúng tôi thực sự am hiểu về các nghiệp vụ chứng khoán và ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ tư vấn về chứng khoán của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn những dịch vụ sau:

– Tư vấn các khía cạnh pháp lý về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

– Tư vấn các vấn đề về nội bộ, xây dựng quy trình, quy chế hoạt động của công ty chứng khoán;

– Tư vấn về quy trình tuân thủ hoạt động của công ty chứng khoán;

– Tư vấn về việc đăng ký công ty đại chúng;

– Tư vấn khía cạnh luật và thực tiễn về điều kiện niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán;

– Thẩm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp niêm yết và các công ty đại chúng;

– Tư vấn về vấn đề tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), chào bán cố phiếu riêng lẻ cho các công ty đại chúng;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý về kiểm soát hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết;

– Tư vấn và tham gia hòa giải các vụ tranh chấp về chứng khoán;

– Tư vấn các Dự án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

– Tư vấn quy trình và giải pháp toàn diện trong việc định giá lại tài sản doanh nghiệp;

– Tư vấn các giao dịch mua bán cổ phần có giá trị lớn giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, định chế tài chính;

–  Tư vấn các giao dịch mua bán chứng khoán nợ và các sản phẩm chứng khoán phái sinh giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, định chế tài chính;

– Tư vấn bảo vệ và xử lý các vướng mắc pháp lý cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán;

– Tư vấn quy trình và giải pháp toàn diện cho các hình thức đầu tư vốn nhàn rỗi có thời hạn từ nước ngoài vào ViệtNam;

– Tư vấn thường xuyên cho hoạt động của các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ. Tư vấn các giải pháp nâng cao khả năng quản trị thực tế của các quỹ đầu tư trong các doanh nghiệp, dự án mục tiêu;

 

Trong lĩnh vực hoạt động của ngân hàng là nơi giao lưu của các nhu cầu về tài chính và cũng là nơi giao lưu của vô số các vấn đề pháp lý phát sinh từ các giao dịch giữa ngân hàng với các chủ thể là Khách hàng, đối tác của ngân hàng.

Trong lĩnh vực này, NPKlaw có thể đóng vai trò là hãng luật tư vấn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Khách hàng trong quá trình giao dịch với Ngân hàng. Các giao dịch đã được chúng tôi tư vấn thực tế rất đa dạng, từ những giao dịch lớn cho vay hợp vốn đồng tài trợ đi kèm các biện pháp bảo đảm tiền vay phức tạp, tài trợ ngân hàng, tài trợ Dự án cho đến những giao dịch về các sản phẩm nguồn vốn phái sinh phức tạp và các phương thức, giải pháp tài trợ, đầu tư vốn giữa ngân hàng với Khách hàng.

Đối với ngân hàng, chúng tôi hiểu rằng để triển khai các giao dịch kinh doanh lớn, thì ngân hàng luôn phải kết hợp giữa việc cân đong đo đếm các rủi ro kinh doanh, rủi ro pháp lý và triết lý kinh doanh của ngân hàng trước những cơ hội kinh doanh được nhận thức. Trong bối cảnh có nhiều quy định pháp luật chưa rõ ràng về một loại hình giao dịch ngân hàng nhưng lại chịu sự ràng buộc về quan điểm quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan khác, nên nhiều khi việc đánh giá, kiểm soát rủi ro pháp lý lại là vấn đề quan trọng nhất của một giao dịch. Chúng tôi hiểu được các vấn đề này và luôn dẫn dắt các giải pháp sáng tạo để ngân hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của mình trong sự an toàn nhất về mặt pháp lý.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về chứng khoán & Ngân hàng, xin vui lòng liên hệ các luật sư Thành viên của chúng tôi qua email:  info@npklaw.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 988 505 572.

Chạm để gọi