Tư vấn xuất nhập khẩu

Lưu bản nháp tự động

NPKlaw & Associates thật tự hào khi có sự hiện diện của nhóm luật sư am hiểu chuyên sâu về các nghiệp vụ thuộc chuyên ngành xuất – nhập khẩu như từ việc tìm kiếm, thẩm định đối tác, đàm phán hợp đồng ngoại thương, thanh toán đến các thủ tục giao nhận hàng và giải quyết tranh chấp nếu có trong các lĩnh vực máy móc dây chuyền sản xuất, thiết bị chuyên dụng, hàng hoá thông dụng..vv. Chúng tôi tập trung nhưng không giới hạn vào các công việc tư vấn sau:

– Tư vấn pháp luật và chính sách thương mại, Hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất nhập khẩu, các mặt hàng xuất nhập khẩu có điều kiện;

– Tư vấn pháp lý về các cam kết quốc tế, lộ trình mở cửa thị trường, tập quán, thông lệ thương mại; các vấn đề Pháp lý về cạnh tranh, hạn chế, độc quyền, rào cản thương mại, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ/việc về cạnh tranh, các vụ việc về phòng vệ thương mại;

– Tư vấn tổ chức mạng lưới Chi nhánh, Văn phòng đại diện; xúc tiến thương mại và Đại diện Thương nhân, hoạt động Đại lý, uỷ thác Thương mại quốc tế;

– Tư vấn pháp lý các giao dịch được thực hiện qua Sở giao dịch hàng hoá, giao dịch kỳ hạn và quyền chọn, quảng cáo thương mại, đấu giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền thương mại;

– Tư vấn và đại diện áp dụng các chế tài thương mại buộc thực hiện, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ các giao dịch Thương mại; Đại diện giải quyết tranh chấp thương mại và Tố tụng cạnh tranh;

– Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động, đưa hàng hóa ra vào tại các cảng chung chuyển, khu kinh tế, khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan, kho bảo thuế, các vấn đề nhập khẩu theo dự án ưu đãi đầu tư; dự án miễn thuế;

– Tư vấn về thuế xuất nhập khẩu, lộ trình miễn thuế, giảm trừ theo các cam kết quốc tế và hoàn thuế;

NPKlaw & Associates luôn tự tin và cam kết làm được hơn cả những gì mà khách hàng kỳ vọng thuộc chuyên ngành xuất nhập khẩu. Đê biết thêm thông tin hoặc muốn được tư vấn miễn phí, xin vui lòng liên hệ số điện thoại: +0988 505 572 hoặc email: info@npklaw.com.

Chạm để gọi