Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ doanh nghiệp

Trong bối cảnh hoạt động thương mại và đầu tư đang bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có trong hoạt động kinh tế của đất nước, các luật sư trẻ đầy nhiệt huyết của NPKlaw tư vấn cho khách hàng và tham vấn với các cơ quan hữu quan những vấn đề pháp lý để đưa ra các giải pháp toàn diện cho hoạt động kinh doanh của các thương nhân, pháp nhân tại Việt Nam. Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho khách hàng chủ yếu là:

– Dự án đầu tư theo nhu cầu thị trường hoặc theo sự kêu gọi, khuyến khích đầu tư của các cơ quan hữu quan.
– Chiến lược và hình thức đầu tư hiệu quả.
– Tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
– Soạn thảo và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp, cấp phép đầu tư.
– Thu xếp để có được giấy phép đầu tư phù hợp với pháp luật Việt Nam và đáp ứng nhu cầu khách hàng

Để thấy được lợi ích thiết thực mà chúng tôi có thể mang lại cho quý vị, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@npklaw.com hoặc đường dây nóng: +84-988 505 572

Chạm để gọi