Nghề nghiệp

Chương trình thực tập

Chương trình thực tập

NPKlaw và MinhLongLaw luôn coi trọng  thực tập sinh  như  là nền tảng cốt lõi tiếp nối cho tương lai của chúng tôi. Chính vì thế NPKlaw đã xây dựng hẳn một chiến lược đào tạo và tập huấn các kỹ năng hành nghề thường xuyên để các thực tập sinh tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm […]

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

NPKLaw chào đón các đơn xin việc từ các luật sư mong muốn được thử thách trong môi trường phức tạp, đòi hỏi khắt khe và cung cấp cho khách hàng với dịch vụ đặc biệt kèm theo các giải pháp thực tế sáng tạo. Từ năm 2009, NPKlaw đã phát triển để không chỉ […]

Chạm để gọi