Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, cùng với đối tác đại diện sở hữu công nghiệp của mình, NPKlaw cung cấp đến Khách hàng các dịch vụ tư vấn toàn diện cho các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả bao gồm:

–  Tư vấn về khả năng được bảo hộ, đăng ký của những đối tượng sở hữu công nghiệp và tác phẩm;

–  Tra cứu, cung cấp thông tin liên quan vê đối tượng đăng ký bảo hộ;

–  Hoàn thiện hồ sơ và tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ;

–  Tư vấn về hiệu lực của văn bằng bảo hộ;

–  Tư vấn soạn thảo, đàm phán các hợp đồng li-xăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ;

–  Tư vấn giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ.

Nếu quý vị cần thêm thông tin để biết NPKlaw có thể hỗ trợ mình về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ các luật sư thành viên của chúng tôi qua email:  info@npklaw.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 988 505 572

Chạm để gọi