Các giao dịch điển hình

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý có hệ thống của đội ngũ luật sư của mình, NPKlaw rất tự hào được đóng vai trò trung tâm trong một số giao dịch và tranh chấp lớn được coi là các giao dịch/thỏa thuận/vụ kiện điển hình tại Việt Nam trong các lĩnh vực:

Các giao dịch điển hình

  • Tham gia tư vấn và đàm phán các Dự án mua sắm và chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng, tuyển quặng, Đá vôi công nghiệp, Thép với các đối tác đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.
  • Tham gia thẩm định pháp lý và đàm phán với đối tác là ngân hàng nước ngoài cung cấp các công cụ phái sinh tiền tệ (Currency Derivaties) như các giao dịch, hợp đồng ngoại hối kì hạn, hợp đồng ngoại hối hoán đổi, hợp đồng ngoại hối quyền chọn và hợp đồng ngoại hối tương laicho một số ngân hang thương mại lớn tại Việt Nam như BIDV và VIETINBANK.
  • Tham gia đàm phán và làm đại diện ủy quyền cho một tổ hợp đối tác của Hàn Quốc trong việc đấu thầu và đàm phán hợp đồng tổng thầu EPC một số dự án nhiệt điện tại Việt Nam với EVN và PVN.
  • Tư vấn pháp lý Việt Nam và đại diện cho một số hãng sản xuất đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức đầu tư nước ngoài như liên doanh, nhận chuyển nhượng vốn, ủy quyền phân phối.
  • Tham gia nhiều vụ kiện về tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài và nổi cộm tại các Tòa án của Việt Nam.
Chạm để gọi