Trách nhiệm xã hội

Với triết lý thượng tôn tinh thần pháp luật trong việc hành nghề của mình, đội ngũ luật sư của NPKlaw luôn nhận thức được rằng những lợi ích mà mình mang lại cho khách hàng thì cũng chính là mang lại cho cộng đồng xã hội. Do đó, các giải pháp mà chúng tôi đưa ra không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn in đậm tính nhân văn sâu sắc.

Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi luôn thấu hiểu và cam kết tự nguyện thực hiện trách nhiệm đóng góp các ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước sở tại được đút rút qua các giao dịch, thoả thuận và vụ việc mà luật sư của chúng tôi tham gia tư vấn, tranh tụng vì một nền pháp luật dân chủ, tiến bộ và công bình.

Khó có thể nói rằng việc hành nghề của chúng tôi được tôn trọng và thuận lợi khi mà hệ thống pháp luật còn bất ổn và các thiết chế không được thực thi một cách có hệ thống với tất cả các chủ thể trong xã hội. Vì thế việc song hành giữa hành nghề và nêu cao trách nhiệm bảo vệ tính thực thi của pháp luật là điều chúng tôi luôn tâm niệm.

Để trở thành một hãng luật danh tiếng và được khách hàng tin cậy thì trước hết chúng tôi luôn phải tự nguyện mang hết tâm sức nghề nghiệp để xây dựng nên những giá trị vì cộng đồng xã hội. Các luật sư của NPKlaw cam kết và theo đuổi đến cùng vì các giá trị cốt lõi đó.

Chạm để gọi