Pháp luật dân sự

Pháp luật dân sự

Các luật sư của NPKlaw đã kinh qua rất nhiều vụ việc điển hình, phức tạp và đa dạng của các giao dịch dân sự. Chúng tôi là chuyên gia đưa ra các giải pháp toàn diện trong các lĩnh vực sau:

TRANH TỤNG DÂN SỰ

Tranh tụng dân sự là việc tranh chấp về pháp lý giữa hai hay nhiều bên theo đuổi những thiệt hại về tiền bạc. Những người liên quan đến tranh tụng dân sự muốn theo đuổi về tiền bạc hơn là để bên kia bị xử phạt hình sự. Có nhiều loại tranh chấp khác nhau có thể liên quan đến tranh tụng dân sự, bao gồm:

 • Thương tật Cá nhân
 • Bồi thường cho người lao động
 • Trách nhiệm đối với Sản phẩm
 • Các vấn đề Xây dựng
 • Các vấn đề Bất động sản
 • Các vấn đề Thương mại
 • Tranh chấp Hợp đồng

Tại NPKLaw, chúng tôi đại diện cho các bên tại các phiên tòa, trọng tài và hòa giải. Các luật sư chúng tôi có khả năng phụ trách việc tranh tụng tại các tòa tỉnh và tòa quận, huyện, và mọi luật sư của chúng tôi đều có thể giúp bạn đối với bất kỳ loại công việc nào trong việc tranh tụng dân sự của bạn. Luật sư tranh tụng dân sự của chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn trong suốt các bước của quy trình tố tụng, từ khâu điều tra đến xét xử, đến khâu giải quyết, và sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà bạn đang phải đương đầu.

BẤT ĐỘNG SẢN

Giao dịch bất động sản và giao dịch thương mại có thể là rất phức tạp và khó khăn cho nhiều người giải quyết. Dù bạn là người sở hữu bất động sản mà đang có vấn đề với người mua nhà của bạn, hoặc là chủ doanh nghiệp đang tìm cách mua một tài sản thương mại hoặc bán hay mua một doanh nghiệp, bạn sẽ đạt được rất nhiều khi thuê một luật sư để xử lý tình huống. Tại NPKLaw, chúng tôi đại diện cho cả cá nhân và doanh nghiệp trong một loạt về bất động sản và thương mại, bao gồm những vấn đề có liên quan đến:

 • Tài sản Thương mại
 • Tài sản để ở
 • Xây dựng
 • Các vấn đề về Chủ nhà/Người thuê
 • Thế chấp hoặc Tài chính vay
 • Tịch thu tài sản thế chấp
 • Khiếu kiện về Bảo hiểm
 • Những vấn đề về việc làm

Bất kể bạn đang phải đương đầu với vấn đề cụ thể nào, tốt nhất là bạn hãy nói chuyện với một luật sư về bất động sản ở chúng tôi trước khi bạn có bất kỳ hành động gì. Luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn cần thiết và sự hướng dẫn về pháp lý trong lúc đó, và với sự trợ giúp của họ bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về những gì đang diễn ra và những gì bạn cần phải làm để có được một sự giải quyết đối với vấn đề của bạn.

CÁC DỊCH VỤ VỀ HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Khi một vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến gia đình, vấn đề đó phải được xử lý cẩn trọng. Tại NPKlaw, các luật sư của chúng tôi hiểu rằng các vấn đề pháp luật về gia đình phải được xử lý một cách tế nhị để giữ thể diện và sự riêng tư của những cá nhân có liên quan. Vì các vấn đề pháp luật về gia đình có liên quan đến các mối quan hệ gia đình, những tình huống này có khuynh hướng nhạy cảm cao độ về mặt bản chất, và các bên liên quan có thể phải mất một khoảng thời gian khó khăn để tự giải quyết những vấn đề đó. Các luật sư chuyên về pháp luật về gia đình ở chúng tôi có kinh nghiệm cần thiết để xử lý một cách chuyên nghiệp bất kỳ vấn đề nào về quan hệ gia đình mà bạn đang phải đương đầu.

Có một số vấn đề pháp lý gắn liền với các mối quan hệ gia đình, bao gồm:

 • Ly hôn
 • Giám hộ con
 • Nuôi con
 • Những vấn đề Phức tạp về Tài chính
 • Tiền Cấp dưỡng cho vợ
 • Quyền Thăm viếng
 • Tư cách làm cha
 • Nhận Con nuôi
 • Phân chia Tài sản

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề dân sự, xin vui lòng liên hệ các luật sư Thành viên của chúng tôi qua email:  info@npklaw.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 988 505 572.

Chạm để gọi