Nghị định thư bổ sung lần thứ 3 với Công ước quyền trẻ em có hiệu lực.

Theo Tổ chức Liên hợp quốc thì trẻ em trên toàn thế giới ngày nay được quyền để phản đối mọi hành vi vi phạm quyền trẻ em, dưới danh nghĩa cá nhân hay nhóm.

Nghị định thư bổ sung lần thứ 3 với Công ước quyền trẻ em có hiệu lực.

Đây là vấn đề cốt lõi của nghị định thư bổ sung lần thứ 3 của Công ước về Quyền trẻ em đã được phê duyệt vào cuối năm 2011 và gần đây đã có hiệu lực. Công ước đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới.

Hành vi vi phạm quyền trẻ em bao gồm lạm dụng tình dục và lao động, khiêu dâm trẻ em, tước đoạt quyền được giáo dục và sự tham gia bắt buộc vào bạo lực và chiến tranh.

@NPKlaw.com

Chạm để gọi