Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Luật hàng hải và luật đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7

Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi và Luật Đấu giá Tài sản sẽ chính thức có hiệu lực từ Thứ 7 (ngày 1 tháng 7).

Với 20 chương và 341 điều, tăng 2 chương và 80 điều so với Bộ luật Hàng hải năm 2005, Bộ luật Hàng hải mới chứa đựng đầy đủ các quy định giám sát tất cả các hoạt động hàng hải. Được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2015, Bộ luật này dự kiến tạo động lực mới cho ngành hàng hải theo các cam kết quốc tế.

Luật hàng hải và luật đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7

Bộ Luật quy định chi tiết các chính sách phát triển hàng hải. Nhất là, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng hải, đội tàu biển, nhân lực phục vụ hoạt động hàng hải để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế; Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế cũng như ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn hàng hải, an ninh và bảo vệ môi trường, Bộ luật đã bổ sung một chương mới chỉ rõ an toàn hàng hải và an ninh hàng hải; tìm kiếm và cứu hộ; Phạm vi bảo vệ và giải quyết các sự cố liên quan đến các dự án hàng hải; Và bảo vệ môi trường trong các hoạt động như tháo dỡ tàu đi biển.

Các thủ tục hành chính được cải thiện cũng là trọng tâm của Bộ luật sửa đổi và các quy định về đăng ký mua và bán tàu biển đã được xác định rõ ràng cũng như thời hạn tạm giữ tàu biển để đảm bảo công khai và minh bạch cũng như giảm thiểu thiệt hại và Khó khăn cho chủ tàu.

Hộ chiếu thuyền viên cũng được loại bỏ để giảm thiểu số giấy tờ cá nhân mà đoàn thuỷ thủ phải mang khi hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế; Các thủ tục hành chính trước đây cần thiết cho việc đặt tên tàu biển, cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, cầu cảng, bến tàu, khu nước và khu vực. Việc đặt tên các cơ sở này bây giờ chỉ nên tuân theo các nguyên tắc được quy định trong Bộ luật.

Ngoài ra, Bộ luật sửa đổi các quy định về lai dắt tàu biển, điều hướng, tháo dỡ tàu biển, cứu hộ tài sản chìm đắm và xử lý tài sản chìm đắm nguy hiểm. Các quy định rõ ràng và chi tiết phù hợp với các hiệp ước và thông lệ quốc tế.

Cải thiện việc bán đấu giá tài sản

Theo Luật Đấu giá Tài sản, tài sản bán đấu giá bao gồm tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật và theo ý chí của tổ chức, cá nhân.

Về tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật, Luật quy định cụ thể loại tài sản trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo công khai, minh bạch, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định Trong Luật khi đưa tài sản vào đấu giá.

Với 81 điều được sắp xếp trong 8 chương, Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với người đấu giá, tổ chức bán đấu giá, chủ sở hữu tài sản, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và các cơ quan, tổ chức có liên quan để nâng cao trách nhiệm pháp lý và chuyên nghiệp của người bán đấu giá và nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá.

Luật quy định tổ chức do Chính phủ thành lập để giải quyết các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng (Công ty Quản lý tài sản Việt Nam – VAMC theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) chỉ được phép bán đấu giá nợ xấu và trái phiếu của VAMC Tài sản đảm bảo có nợ xấu.

Luật Đấu giá Tài sản đã được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm ngoái.

@NPKlaw.com


Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin