Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013

Các chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013 bao gồm mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, phát triển ba mức độ thị trường điện lực; Mức trần tiền gửi và thị trường lao động, và quy định mới về lệ phí trước bạ.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2013

Hỗ trợ người lao động

Quyết định số 55/2013/QD-TT của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 Tháng 10 năm 2013 quy định cụ thể mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp được tính như sau:

– Đối với người tham gia các khóa đào tạo ba tháng, hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng mỗi người mỗi khóa học, mức hỗ trợ cụ thể sẽ được tính toán trên cơ sở hàng tháng, tùy thuộc vào công việc và thời gian đào tạo thực tế.

– Đối với người tham gia các khóa đào tạo hơn ba tháng, hỗ trợ tối đa là 600.000 đồng mỗi người mỗi tháng, mức hỗ trợ cụ thể sẽ được tính toán trên cơ sở hàng tháng, tùy theo công việc và thời gian đào tạo thực tế.

Đối với người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp tham dự khóa học đào tạo nghề với chi phí học nghề vượt quá mức hỗ trợ, thì chi phí tài chính còn lại do người lao động chịu.

Thời gian hỗ trợ đào tạo nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo của từng công việc và nhu cầu của mỗi nhân viên, nhưng không được quá sáu tháng.

Quyết định 55 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

Hình thành lộ trình cho thị trường điện lực

Quyết định 63/2013/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 12 năm 2013, quy định lộ trình, điều kiện và cơ cấu để xây dựng và phát triển một thị trường điện lực tại Việt Nam. Theo đó, thị trường điện lực sẽ được hình thành và phát triển trong ba cấp độ.

Thị trường điện trong tương lai sẽ hình thành của một thị trường phát điện cạnh tranh vào cuối năm 2014 của giai đoạn cấp độ đầu.

Giai đoạn thứ hai sẽ tập trung vào kinh doanh điện cạnh tranh được thí điểm vào năm 2015-2016 trước khi được áp dụng chính thức vào giai đoạn 2017-2021 .

Trong giai đoạn thứ ba, một thị trường điện bán lẻ cạnh tranh sẽ được vận hành trên cơ sở thử nghiệm trong giai đoạn 2021-2023 và chính thức vận hành từ năm 2023.

Mức tiền ký quỹ và thị trường lao động

Thông tư 21/2013/TT-BLDTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10 tháng 10 2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2013, quy định mức trần ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được phép thỏa thuận về tiền ký quỹ với người lao động của mình.

Theo đó, mức trần ký quỹ phụ thuộc vào nghề nghiệp và thị trường tiếp nhận lao động.

Mức thấp nhất là 300 USD được áp dụng cho thị trường Malaysia, Brunei, Thái Lan và Lào.

Học nghề tại Nhật Bản, người lao động thẻ vàng, người có thị thực E-7 và thủy thủ trên tàu cá tại Hàn Quốc đang phải chịu các mức cao nhất là 3.000 USD.

Các quy định mới về lệ phí trước bạ

Thông tư 44/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013-TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ.

Theo đó, xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải làm thủ tục kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng phù hợp với quy định và nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ cho lần đầu tiên ( từ 10% đến 15%).

Giá để tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này được quy định tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 34/2013/TT-BTC.

Cho xe ô tô mang biển số nước ngoài mà chủ sở hữu là người nước ngoài, trong đó các chủ sở hữu đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ lần đầu tiên khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, bây giờ người nước ngoài chuyển giao các tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với tỷ lệ 2%.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

@NPKlaw.com tổng hợp


Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin