Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2014.

Các chính sách mới về thanh toán tiền mặt, miễn thuế xuất – nhập khẩu vàng nguyên liệu, lãi suất cho vay ưu đãi, ưu đãi người khuyết tật được dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 3 năm 2014.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2014.

Cấm thanh toán bằng tiền mặt

Theo Nghị định số 222/2013/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về việc thanh toán tiền mặt, các tổ chức sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước không được phép thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, tổ chức sử dụng vốn nhà nước có trách nhiệm thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thanh toán không dùng tiền mặt cũng được áp dụng cho các giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán của các tổ chức và cá nhân.

Không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt cho các giao dịch đăng ký và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và không thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán

Doanh nghiệp không được phép tiến hành các giao dịch tiền mặt trong việc góp vốn; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng không được phép sử dụng tiền mặt để vay và cho vay lẫn nhau.

Nghị định có hiệu lực vào ngày 01 tháng 3 năm 2014

Miễn thuế đối với vàng nguyên liệu

Ngày 22 tháng 1 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết địnhsố  08/2014/QD-TTg về việc miễn thuế xuất – nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Theo đó, Việc xuất – nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được miễn thuế xuất – nhập khẩu kể từ 15 Tháng 3 năm 2014.

Ưu đãi cho các hộ nghèo

BNgày 12 tháng 2 năm 2014, ộ Kế hoạch và Đầu tư và  Bộ Tài chính ngày  đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân bổ vốn chung để thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo nhất trên cả nước.

Theo Thông tư liên tịch, Nhà nước sẽ chia sẻ 50% của lãi suất trên số tiền mà các hộ gia đình nghèo vay từ các ngân hàng thương mại để trồng rừng.

Một hộ gia đình nghèo sẽ có thể vay tối đa là 5 triệu đồng (230 USD) với lãi suất 0% trong hai năm để mua sắm dụng cụ trang trại hoặc giống thủy sản.

Ngoài ra, các hộ gia đình nghèo ở biên giới, vùng sâu rộng sẽ được nhận 15 kg gạo mỗi người mỗi tháng khi họ không thể nuôi sống nổi bản thân mình.

Theo Thông tư liên tịch có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2014 thì mỗi huyện nghèo sẽ nhận được 100 triệu đồng (khoảng 4,700 USD) để tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm.

Hỗ trợ ưu đãi hơn cho người khuyết tật

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐT – BLĐTBXH -BTC về chính sách giáo dục cho người khuyết tật được ban hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Theo đó, người khuyết tật đến từ các gia đình có thu nhập thấp theo học tại cơ sở giáo dục sẽ nhận được một suất học bổng tương đương với 80 % mức lương cơ bản theo quy định của Chính phủ.

Người tàn tật được hỗ trợ tài chính của Nhà nước để mua các công cụ học tập trong khi đang học tại các cơ sở giáo dục.

Họ cũng sẽ được hỗ trợ và miễn giảm học phí.

Các học sinh khuyết tật có thể được miễn một số nội dung , đề tài hay hoạt động và đánh giá kết quả học tập của họ được thực hiện trên cơ sở khuyến khích những nỗ lực của họ.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin