Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình

Ngày 7 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài chính đã ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình ban hành kèm theo Thông tư 06/2014/TT-BTC.

Các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình

Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp và tố tụng phá sản và các mục đích khác theo quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 2 năm 2014.

Bấm vào đây để xem toàn văn Thông tư 06-BTC.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin