Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Chính sách tiền tệ mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2014, sẽ tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Tăng trưởng tín dụng cuối năm nay sẽ cao hơn năm 2012, hoạt động tín dụng sẽ góp phần tích cực vào việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Chính sách tiền tệ mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014

Ngân hàng Nhà nước nhận định, trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN là phù hợp với định hướng điều hành trước mắt và lâu dài của Chính phủ, phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường trong nước.

Trong quá trình triển khai, NHNN đã kiên định với các giải pháp chính sách tiền tệ đã đề ra và được sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các Bộ, Ngành, các địa phương có liên quan nên đã đạt được những kết quả đáng khả quan, được Chính phủ đánh giá cao.

Kết quả thực hiện trong năm 2013 đã tạo thêm niềm tin trong việc điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 được xác định theo hướng chủ động và linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách của Chính phủ và các Bộ, Ngành khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

Sẽ đẩy mạnh giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở
Ngân hàng Nhà nước cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cuối năm nay sẽ cao hơn năm 2012, hoạt động tín dụng sẽ góp phần tích cực vào việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Về tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở: Thực hiện chính sách an sinh xã hội trong việc giúp người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở, năm 2013, Chính phủ đã ban hành chủ trương này. NHNN đã dự kiến dành nguồn vốn 30.000 tỷ đồng để cho vay, đã xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, thủ tục cho vay và đã phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành các văn bản cũng như kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, hiện tại có nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là khó khăn về nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp. Trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan để có các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở.

Xử lý nợ xấu
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết, trong năm 2013 NHNN đã triển khai 02 giải pháp xử lý nợ xấu, đó là tăng trích lập dự phòng và bán nợ cho VAMC.

Trong năm 2014, NHNN có thể sẽ thực hiện thêm các giải pháp khác và có thể chỉ đạo các ngân hàng thương mại phân loại nợ xấu làm các nhóm như nhóm nợ xấu không thể thu hồi, nhóm nợ xấu do khách hàng còn khó khăn, nhóm nợ xấu có tài sản bảo đảm để có giải pháp giảm nợ xấu phù hợp theo từng nhóm.

Về triển khai thực hiện Thông tư 02, do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn ảnh hướng không tốt tới hoạt động ngân hàng nên NHNN đã hoãn việc triển khai thực hiện theo Thông tư này. Dự kiến thời gian tới sẽ áp dụng triệt để, đồng thời NHNN yêu cầu các NHNN rà soát nợ xấu để có giải pháp phù hợp.

Qua công tác thanh tra, NHNN đã phát hiện một số trường hợp cổ đông và người liên quan sở hữu lượng cổ phần tại ngân hàng thương mại vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành. NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại đó có giải pháp xử lý và trong quá trình thực hiện đã đạt được kết quả tích cực.

Cũng theo họ thì các ngân hàng thương mại có tính chất là công ty đại chúng nên việc niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán sẽ được triển khai dần dần, phù hợp với tình hình của thị trường.

Áp trần lãi suất tiền gửi

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN nước cho biết, để thực hiện mục tiêu Quốc hội đề ra cho năm 2014 là kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 7%, NHNN đặt mục tiêu tín dụng tăng khoảng 12-14%. Tuy nhiên, NHNN sẽ điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

NHNN sẽ tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND trong năm 2014 để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo kiểm soát lượng tiền cung ứng phù hợp với định hướng điều hành tổng phương tiện thanh toán, tín dụng, nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

Về điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối cho rằng việc điều hành trong năm 2013 là phù hợp và đã đạt được những kết quả tốt, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Trong năm 2014 việc điều hành tỷ giá sẽ được thực thi vừa linh hoạt, vừa ổn định để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đối với quản lý thị trường vàng, nếu trong năm 2014 vẫn có dấu hiệu mất cân đối thì NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các phiên đấu thầu nhằm ổn định thị trường này.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin