Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Luật đấu thầu sửa đổi ưu tiên nhà thầu trong nước

Luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực vào tháng 01 năm 2014, ưu tiên các nhà thầu trong nước, các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm. Cục Quản lý Đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, luật đấu thầu sửa đổi cũng giúp nâng cao hiệu quả chi tiêu vốn nhà nước.

Luật đấu thầu sửa đổi ưu tiên nhà thầu trong nước

Luật sửa đổi khuyến khích người dân giám sát trong việc lựa chọn hồ sơ dự thầu và thực hiện hợp đồng. Trách nhiệm đối với các cá nhân và hình phạt tương ứng cho các hoạt động đấu thầu không phù hợp được quy định cụ thể. Các quy định này được thực hiện để tránh những hậu quả của việc đóng thầu.

Ngoài ra còn có một phần chuyên biệt quy định quá trình đấu thầu thuốc và mua sắm thiết bị y tế từ vốn nhà nước, các quỹ bảo hiểm y tế, thu nhập dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nguồn hợp pháp khác của trạm y tế công cộng.

Luật hiện hành cũng sửa đổi một số quy định liên quan đến quản lý hợp đồng nhằm nâng cao trách nhiệm của bên mời thầu và các nhà thầu. Các quy định này nhằm mục đích giảm bớt tình trạng các hợp đồng không phù hợp trên thực tế so với bản chất của hồ sơ dự thầu và có thể gây ra sự lãng phí.

Việc lựa chọn nhà đầu tư trong các dự án hợp tác công – tư và mua sắm trực tuyến cũng được quy định trong các chương riêng biệt.

Mục tiêu của việc mua sắm trực tuyến là để đảm bảo công bố thông tin và để đơn giản hóa thủ tục đấu thầu. Điều này là phù hợp với cam kết của nhà nước đối với việc chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả , hiệu lực và tính minh bạch của hệ thống mua sắm công.

Luật sửa đổi cũng giới thiệu một vài lựa chọn để đánh giá hồ sơ mời thầu cho các nhà tổ chức mời thầu để lựa chọn, đặc biệt là các gói cố định và công trình xây dựng.

Và sau cùng, theo luật mới, tất cả các nhà thầu nước ngoài được mời để tham gia đấu thầu quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, luật yêu cầu các nhà thầu nước ngoài phải liên danh với đối tác là công ty Việt Nam hoặc ký hợp đồng phụ với một công ty trong nước.

Hơn nữa, nhà thầu nước ngoài chỉ được phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động người việt nam không đáp ứng được cho dự án.

Ngoài ra, luật mới dành một chương về mua sắm điện tử và các yêu cầu pháp luật về công bố thông tin, cũng như tính minh bạch trong suốt quá trình đấu thầu và thực hiện dự án.

Pháp luật cũng đề cập tới việc áp dụng xử phạt vi phạm hoặc hành vi bị cấm. Bất kỳ tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin