Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Một số điểm mới hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

hính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó, bổ sung quy định thực hiện ủy thác thi hành án.

Một số điểm mới hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

Cụ thể, trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở nhiều nơi thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác theo thứ tự: theo thỏa thuận của các đương sự; nơi có tài sản đủ để thi hành án; trường hợp tài sản không đủ để thi hành án thì ủy thác đến nơi có tài sản giá trị lớn nhất, nơi có nhiều tài sản nhất…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2013.

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin