Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Nghị định thư bổ sung lần thứ 3 với Công ước quyền trẻ em có hiệu lực.

Theo Tổ chức Liên hợp quốc thì trẻ em trên toàn thế giới ngày nay được quyền để phản đối mọi hành vi vi phạm quyền trẻ em, dưới danh nghĩa cá nhân hay nhóm.

Nghị định thư bổ sung lần thứ 3 với Công ước quyền trẻ em có hiệu lực.

Đây là vấn đề cốt lõi của nghị định thư bổ sung lần thứ 3 của Công ước về Quyền trẻ em đã được phê duyệt vào cuối năm 2011 và gần đây đã có hiệu lực. Công ước đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới.

Hành vi vi phạm quyền trẻ em bao gồm lạm dụng tình dục và lao động, khiêu dâm trẻ em, tước đoạt quyền được giáo dục và sự tham gia bắt buộc vào bạo lực và chiến tranh.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin