Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Thông tư số 111/TT-BTC và lưu ý khi nộp thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013 có một số thay đổi ảnh hưởng đến thuế thu nhập cá nhân. Vậy Các doanh nghiệp/cá nhân cần lưu ý một số điểm sau khi thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/10/2013:

Thông tư số 111/TT-BTC và lưu ý khi nộp thuế TNCN

1. Trước đây, theo hướng dẫn tại Công văn 3565/TCT-TNCN ngày 14.9.2010 của Tổng Cục Thuế, các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (như tiền nhà, tiền điện nước, phí hội viên các câu lạc bộ,…) sẽ được xem là thu nhập trước thuế thì nay theo hướng dẫn tại Thông tư 111, các khoản lợi ích trả thay này được xem là thu nhập sau thuế và phải được cộng vào các thu nhập sau thuế khác trước khi quy đổi sang thu nhập trước thuế.

Thay đổi nêu trên sẽ dẫn đến việc tăng đáng kể chi phí thuế TNCN so với trước đây cho các doanh nghiệp áp dụng chính sách trả lương sau thuế cho nhân viên (đặc biệt là nhân viên người nước ngoài) trong đó có áp dụng nhiều khoản trả thay cho nhân viên.

2. Đăng ký kê khai người phụ thuộc:

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Thông tư 111 (như anh/chị/em ruột, ông/bà, cháu ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật) thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31.12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu. Đây là điểm đáng lưu ý cho người lao động và các doanh nghiệp.

Về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo Thông tư 111, ngoài những hồ sơ chứng minh theo quy định trước đây, người nộp thuế cần phải nộp bản chụp chứng minh nhân dân của người phụ thuộc (đối với người phụ thuộc đã được cấp chứng minh nhân dân).

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin