Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Tìm hiểu việc thực thi các quy định mới của luật điện lực

Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2013/ND-CP thi hành Luật Điện lực ngày 21 tháng 10 năm 2013. Nghị định quy định chiến lược tổng thể việc đầu tư phát triển điện, mua bán điện, giá điện, giấy phép hoạt động điện và quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và việc sử dụng điện.

Tìm hiểu việc thực thi các quy định mới của luật điện lực

Quy hoạch tổng thể phát triển điện lực

Quy hoạch tổng thể phát triển điện lực được sửa đổi năm năm một lần hoặc trong chu kỳ ngắn hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Công Thương( MoIT) thực hiện việc chuẩn bị và phê duyệt đề xuất và dự toán sửa đổi quy hoạch tổng thể quốc gia về phát triển điện lực.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc chuẩn bị và phê duyệt đề xuất và dự toán sửa đổi quy hoạch về phát triển điện lực của tỉnh.

Bộ Công Thương tập quản lý nhà nước về Quy hoạch tổng thể phát triển điện lực, hướng dẫn chuẩn bị kế hoạch hàng năm về đầu tư phát triển điện theo quy hoạch được phê duyệt, công bố quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt về điện lực và các sửa đổi , cũngnhư  thực hiện các nhiệm vụ khác.

UBND tỉnh công bố quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt về phát triển điện lực, sửa đổi, thu xếp đất đai sử dụng cho các dự án điện trong quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong các dự án điện phục vụ việc giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường, di chuyển và hỗ trợ tái định cư, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác.

Các nhà đầu tư trong các dự án điện phải kịp thời cung cấp đủ kinh phí để giải phóng mặt bằng, bồi thường, di chuyển và hỗ trợ tái định cư được coi như một kết quả của các dự án điện của họ, trình UBND tỉnh các hồ sơ liên quan như giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn, nhà ở cho nhân viên vv. . và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền được nhà nước phân công để tiến hành giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường, cộng với việc di chuyển và hỗ trợ tái định cư.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện ( “Hợp đồng” )

Người mua sử dụng trung bình 1.000.000 kWh hoặc hơn mỗi tháng  phải thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được các bên thỏa thuận và không vượt quá lượng điện đã tính toán mười lăm ngày trên cơ sở đăng ký điện trung bình hàng tháng trong hợp đồng và áp dụng giá giờ bình thường của năng lượng điện.

Người bán có thể ngừng cung cấp điện cho người mua, nếu người mua không thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc không duy trì chúng.

Mua bán điện với nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương trong nguyên tắc việc mua bán điện với nước ngoài đấu nối  mạng lưới điện quốc gia có điện áp 220kV trở lên. Bộ Công Thương chấp thuận về nguyên tắc về đề nghị của các đơn vị điện lực mua bán  điện với nước ngoài và đấu nối vào mạng lưới điện quốc gia có điện áp dưới 220kV.

Hướng dẫn UBND tỉnh quản lý, giám sát và kiểm tra việc mua điện từ nước ngoài có đường biên giới chung.

Giá điện và lệ phí

Bộ Công Thương quy định các phương thức và thủ tục cho việc chuẩn bị và định giá các khung giá phát điện, giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các hệ thống điện, lệ phí quản lý hệ thống điện, cộng với phí quản lý giao dịch trên thị trường năng lượng  sau khi đã có ý kiến của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt lệ phí quản lý hệ thống và phí quản lý buôn bán điện trên thị trường điện sau khi có ý kiến Bộ Tài chính, và cũng giám sát các khung giá phát điện và Giá bán buôn điện, giá truyền tải điện và giá cho việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ hệ thống điện.

Giá điện hai yếu tố cấu thành, bao gồm giá đầu ra và giá năng lượng điện sẽ được áp dụng. Bộ Công thương đưa ra tiến độ thực hiện giá điện hai thành phần và đối tượng áp dụng, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều kiện phát hành, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động trong lĩnh vực điện lực

Để có được một giấy phép hoạt động trong lĩnh vực điện lực hoặc sửa đổi, bổ sung  giấy phép thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện chung sau đây:

( 1 ) Là tổ chức, cá nhân thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

(2) đã đăng ký phạm vi kinh doanh phù hợp với phạm vi cần thiết để được cấp giấy phép;

( 3 ) Có đủ hồ sơ hợp lệ để trình cấp giấy phép hoạt động điện lực;

( 4 ) Đã thanh toán phí cho việc cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện, hoạt động truyền tải điện, hoạt động phân phối điện  hoạt động bán buôn điện, hoạt động bán lẻ điện, hoạt động nhập khẩu / xuất khẩu điện và giấy phép khác. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2013 và thay thế Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2005.

@NPKlaw.com


Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin