Tổng hợp một số vướng mắc về TTHS, TTDS, HNGĐ và KDTM

Thông qua hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ hàng năm, có nhiều vướng mắc được các Tòa án nhân dân địa phương đưa ra thảo luận. Có một số vấn đề, qua thảo luận đã có nhiều ý kiến đồng thuận. NPKlaw & Associates xin lựa chọn và giới thiệu để các các đồng nghiệp tham khảo áp dụng.

Tổng hợp một số vướng mắc về TTHS, TTDS, HNGĐ và KDTM

Chạm để gọi