Thông tư hướng dẫn điều kiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2014/TT-BTC hướng dẫn các chủ đầu tư dự án BĐS thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 2/01/2014 của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn điều kiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Các doanh nghiệp bất động sản có các dự án đáp ứng các điều kiện nêu trong thông tư này có thể lập hồ sơ xin gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

Quý khách có thể bấm vào đây để xem toàn văn Thông tư 48/2014/TT-BTC.

@NPKlaw.com

Chạm để gọi