Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại

Chính phủ ban hành Nghị định số 187/2013/ND-CP (ngày 20 tháng 11 năm 2013) quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế, các đại lý mua, bán, gia công và hàng hóa quá cảnh với nước ngoài.

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại

Xuất – nhập khẩu hàng hoá

Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được quyền xuất khẩu – nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào phạm vi kinh doanh đã đăng ký, trừ trường hợp hàng hóa bị cấm hoặc tạm ngừng xuất khẩu – nhập khẩu.

Hàng hoá cấm nhập khẩu có thể được xem xét cho phép nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu để phục vụ việc nghiên cứu khoa học, viện trợ nhân đạo, không gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn giao thông, an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội  và ảnh hưởng xấu đến đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Xuất- nhập khẩu hàng hóa thuộc diện động vật, thực vật hoặc kiểm dịch thủy sản phải được kiểm dịch trước khi được thông quan.

Thương nhân ủy quyền cho thương nhân khác (đại lý ủy quyền) để xuất – nhập khẩu hoặc làm đại lý ủy quyền nhận xuất – nhập khẩu từ một thương nhân khác tất cả các loại hàng hóa, trừ hàng hoá bị cấm hoặc bị tạm ngừng xuất – nhập khẩu.

Đối với việc xuất -nhập khẩu Các mặt hàng thuộc diện cấp giấy phép, thương nhân hoặc các đại lý ủy quyền phải có giấy phép xuất – nhập khẩu trước khi một trong hai bên ký kết hợp đồng đại lý ủy quyền.

Đại lý mua bán hàng hoá cho thương nhân nước ngoài

Thương nhân có quyền để trở thành đại lý mua hoặc bán hàng hóa, trừ hàng hoá bị cấm hoặc bị tạm ngừng xuất – nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài.

Nếu hàng hoá xuất – nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân phải có hợp đồng đại lý, cần có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp duy nhất một lần.

Thương nhân có thể thanh toán bằng đồng Việt Nam cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán cho thương nhân nước ngoài, hoặc trả bằng hàng hóa không thuộc diện bị cấm hoặc bị tạm ngừng xuất khẩu. Nếu thương nhân trả bằng hàng hoá thuộc đối tượng phải xin phép xuất khẩu, thì sau đó thương nhân phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý với thương nhân nước ngoài sẽ được tái xuất nếu không tiêu thụ được tại Việt Nam.

Các thương nhân Việt Nam được quyền cam kết với các thương nhân nước ngoài để trở thành đại lý nước ngoài để bán hàng hóa, trừ hàng hoá bị cấm hoặc bị tạm ngừng xuất khẩu.

Trong trường hợp này, một thương nhân Việt Nam phải ký hợp đồng đại lý với thương nhân nước ngoài và phải nộp tổng số tiền theo hợp đồng đại lý bán hàng vào Việt Nam.

Hàng xuất khẩu theo hợp đồng đại lý bán hàng ở nước ngoài được nhập khẩu trở lại Việt Nam nếu họ không thể bán được ở nước ngoài. Hàng hóa đó không phải chịu thuế nhập khẩu và được hưởng hoàn thuế xuất khẩu (nếu có).

Gia công hàng hoá có yếu tố nước ngoài

Thương nhân Việt Nam, bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được quyền gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hoá bị cấm hoặc bị tạm ngừng xuất – nhập khẩu.

Bên nhận gia công có thể thuê hoặc mượn máy móc, thiết bị từ các nhà cung cấp của họ với mục đích thực hiện hợp đồng gia công. Cho thuê, mượn hoặc tặng máy móc thiết bị phải được thoả thuận trong hợp đồng gia công.

Thương nhân có thể có hàng hoá được phép lưu hành tại Việt Nam gia công  ở nước ngoài cho mục đích kinh doanh.

Xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ kiện, vật tư để gia công ở nước ngoài, nhập khẩu sản phẩm gia công, phải tuân thủ các quy định về quản lý xuất – nhập khẩu.

Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam

Thương nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận và  vận tải được quyền cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam cho chủ sở hữu nước ngoài.

Hàng hóa quá cảnh không được bán trên lãnh thổ của Việt Nam, ngoại trừ việc đó là cần thiết và phải được chấp thuận của Bộ Công Thương.

Hầu hết hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, trừ vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, hàng hóa có tính nguy hiểm và hàng hóa cấm kinh doanh, bị cấm hoặc bị tạm ngừng xuất – nhập khẩu.

Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, và hàng hóa nguy hiểm có thể được phép quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nhưng phải được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Hàng hoá cấm kinh doanh, bị cấm hoặc bị tạm ngừng xuất – nhập khẩu được phép quá cảnh sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 và thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

@NPKlaw.com tổng hợp

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin