Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

Nghị định quy định đối tượng và nguyên tắc về ưu đãi đầu tư. Theo đó, các dự án triển khai trong điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, các dự án có vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, dự án sử dụng ít nhất 500 công nhân (không bao gồm những người có hợp đồng bán thời gian) là một trong những đối tượng đủ điều kiện ưu đãi đầu tư.

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch, tài nguyên thiên nhiên và môi trường có trách nhiệm thông báo đầy đủ các đồ án quy hoạch và danh mục dự án đầu tư.

Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm công bố thông tin về chương trình và danh mục dự án đầu tư quy hoạch cũng như các thông tin khác có liên quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao rà soát, tổng hợp và tạo điều kiện đầu tư công đối với các nhà đầu tư nước ngoài thông qua cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Trước khi áp dụng cho việc ban hành hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm kê khai thông tin về các dự án đầu tư của họ trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày họ hoàn thành khai báo thông tin trực tuyến, các nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Một khi các cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, các nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi việc xử lý hồ sơ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và các quy định có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Để đảm bảo việc thực hiện các dự án, nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc trong trường hợp được Nhà nước giao đất.

Đối với dự án có vốn đầu tư lên đến 300 tỷ đồng, tỷ lệ ký quỹ là 3% giá trị dự án.

Tỷ lệ tiền đặt cọc sẽ được giảm xuống 2% đối với dự án có giá trị từ 300 tỷ đồng đến 1 nghìn tỷ đồng, và 1% cho dự án trị giá trên 1 nghìn tỷ đồng.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin