Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Ngân hàng Nhà nước hoãn áp dụng các tiêu chuẩn nợ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư ngân cho phép các hàng thương mại kéo dài thêm một năm trước khi áp dụng các tiêu chuẩn phân loại nợ nghiêm ngặt mới.

Ngân hàng Nhà nước hoãn áp dụng các tiêu chuẩn nợ.

Theo Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ban hành ngày 18/3/2014, thì các ngân hàng có thể tiếp tục cơ cấu lại các khoản vay hiện tại và giữ chúng trong nhóm nợ tương tự cho đến khi 1/4/2015 thay vì phân loại lại chúng sử dụng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn vào 01/6/2014 như kế hoạch trước đó.

Tại Việt Nam, các khoản nợ được phân thành 5 nhóm dựa trên tình trạng rủi ro như: Nợ tiêu chuẩn, nợ Cần chú ý đặc biệt, Nợ dưới chuẩn, Nợ lo ngại và nợ có khả năng không thu hồi được.

Việc hoãn được xem như là một sự cứu trợ lớn cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.

Nếu các tiêu chuẩn phân loại nợ mới được áp dụng vào tháng tới, thì toàn bộ số dư nợ và giá trị của các cam kết dư nợ (OBS) của một khách hàng với tổ chức tín dụng sẽ được đặt trong các nhóm nợ tương tự. Nếu chúng được đặt trong các nhóm khác nhau dựa trên mức độ rủi ro khác nhau, thì giờ đây chúng sẽ phải được đưa vào các nhóm có mức độ rủi ro cao nhất trong danh mục đầu tư tín dụng của khách hàng.

Ngân hàng Nhà Nước quyết định cho phép các ngân hàng hoãn sau khi các ngân hàng lo ngại rằng nợ xấu sẽ tăng và kiềm chế tín dụng, làm cho các doanh nghiệp lớn có thể sụp đổ và gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, Thông tư 09 có hiệu lực vào ngày 20/3/ 2014, vẫn yêu cầu các ngân hàng để quản lý nợ chặt chẽ hơn .

Thông tư quy định các ngân hàng phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát và giám sát việc tái cơ cấu các khoản cho vay để giữ chúng trong nhóm hiện tại.

TT cũng nói rằng cơ cấu lại khoản vay và giữ nó trong nhóm nợ tương tự (thay vì hạ thấp nó) chỉ có thể được thực hiện một lần. Nếu một khách hàng không tuân thủ kế hoạch trả nợ của khoản vay đã được cơ cấu lại thì nó sẽ phải được hạ cấp và được đặt trong nhóm có nguy cơ cao hơn.

Thông tư mới cũng quy định các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thiết lập khoản dự phòng rủi ro khi họ mua trái phiếu đặc biệt được phát hành bởi Công ty quản lý tài sản Việt Nam(VAMC), là đơn vị được thành lập bởi các ngân hàng Nhà Nước để mua nợ xấu.

Trong việc tính toán dự phòng rủi ro, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải định kỳ đánh giá giá trị tài sản thế chấp có liên quan để đảm bảo rằng nó tương ứng với giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của chúng, thông tư quy định.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin