Công ty Digiworld mua lại cổ phần của Mekong Capital

Công ty Digiworld đã mua lại toàn bộ cổ phần của quỹ đầu tư Mekong Enterprise Fund II (Quỹ MEFII) khi quỹ này thoái vốn. Việc mua lại này giúp Digiworld tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư mới phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, phát huy việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn. Kế hoạch này đã được ban điều hành Digiworld chuẩn bị trước đó 2 năm.

Công ty Digiworld mua lại cổ phần của Mekong Capital

Tháng 10 năm 2013, Digiworld hoàn tất mua lại cổ phần của Quỹ MEFII. Đó cũng là thời điểm Công ty Digiworld vững vàng đạt được những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của mình. Cụ thể đến hết quý III/2013 doanh số của Digiworld đạt 2.100 tỉ đồng, tương đương doanh số của cả năm 2012 và dự kiến kết thúc năm 2013 Digiworld sẽ đạt 3.200 tỉ đồng, tức đạt mức tăng trưởng 150% so với năm 2012.

Sau 5 năm đầu tư vào Công ty Digiworld, Quỹ MEF II đã hỗ trợ Digiworld chuyên nghiệp hóa quy trình làm việc, xây dựng hệ thống kiểm soát tài chính chuyên nghiệp, nâng cao văn hóa doanh nghiệp. v.v…. Ông Chris Freund, Tổng giám đốc của Mekong Capital, đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tựu lớn mà Digiworld đã đạt được trong thời gian Quỹ MEFII đầu tư vào Digiworld.

@NPKlaw.com

Chạm để gọi