Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Do hiện nay Việt Nam chưa phải là thành viên của CISG nên chúng ta chưa có bản dịch Tiếng Việt chính thức của công ước này.  Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu bản dịch CISG do nhóm nghiên cứu CISG thực hiện để quý vị tham khảo.

Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Toàn văn nội dung CISG xin tải Bản dịch CISG

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin