Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Hai công ty chứng khoán đầu tiên hợp nhất

Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội (MBS) và Công ty chứng khoán VIT (VITSE) đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho hợp nhất thông qua việc cơ quan này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu cho MBS (vốn điều lệ 1.200 tỉ đồng) và VITS (vốn điều lệ 46 tỉ đồng).

Hai công ty chứng khoán đầu tiên hợp nhất

Sau khi hợp nhất, vốn điều lệ của công ty mới, vẫn giữ tên MBS, là 621 tỉ đồng.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi là 62,12 triệu cổ phiếu. Phương thức hoán đổi của công ty hợp nhất là 2 cổ phiếu MBS sẽ đổi 1 cổ phiếu công ty hợp nhất, và 1.000 cổ phiếu VITS đổi 462 cổ phiếu hợp nhất. Dự kiến công ty hợp nhất MBS sẽ đi vào hoạt động từ 1-11-2013.

Theo thông tin cung cấp cho cổ đông tại website của MBS sau đại hội cổ đông bất thường ngày 26-9, thì việc hợp nhất này sẽ giúp công ty xóa đi mức lỗ lũy kế của các năm trước (khoảng 500 tỉ đồng tính đến 30-6).

“Khi MBS không còn lỗ lũy kế, công ty sẽ dễ dàng tích lũy lợi nhuận và tính đến việc trả cổ tức cho các cổ đông trong tương lai gần. Bên cạnh đó, cổ phiếu của công ty sẽ được định giá lại ở một mặt bằng giá mới và có khả năng thanh khoản cao hơn. Công ty cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược nước ngoài và tính đến việc niêm yết trên thị trường chứng khoán sau một, hai năm nữa, khi hội đủ các điều kiện”, thông tin trên website của MBS viết.

Đồng thời, sau khi hợp nhất, Ngân hàng Quân đội (MB) sẽ chính thức chuyển đổi 600 tỉ đồng trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông tại MBS, nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ngân hàng này lên 75%, từ mức 62% như hiện nay.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin