Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Hội thảo tham vấn hoàn thiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam

Ngày 13/9/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thế Phương Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Kim-In, Trưởng đại diện KOICA tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho rằng, Việt Nam đang thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 nên yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng phát triển, tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và đạt hiệu quả toàn diện cao là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam.
Tăng trưởng xanh là mô hình phát triển mới không những nâng cao chất lượng của tăng trưởng, thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững và cải thiện đời sống nhân dân, mà còn giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Nền kinh tế xanh là nền kinh tế sử dụng tài nguyên có hiệu quả cao, có mức phát thải thấp và hướng tới công bằng xã hội. Xanh hóa nền kinh tế không làm trở ngại tới tăng trưởng, trái lại đó là động lực tăng trưởng mới, tạo thêm việc làm và góp phần xóa đói giảm nghèo. Với những đặc điểm đó, tăng trưởng xanh là phương thức tăng trưởng phù hợp với những yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam.
Mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2013 – 2020 là tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế theo hướng khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc tạo thêm việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc xây dựng hạ tầng xanh, lối sống thân thiện với môi trường.
Ông Kim-In, Trưởng đại diện KOICA tại Việt Nam, Hàn Quốc và Việt Nam đã có những hợp tác tích cực trong nhiều lĩnh vực, trong đó hỗ trợ về tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu. KOICA vinh dự được góp phần vào tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia.
Dự thảo kế hoạch lần này có cấu chung không thay đổi so với dự thảo ban đầu nhưng số lượng hành động tăng từ 63 lên 66 và được xếp điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ của các Bộ, ngành được Chính phủ giao. Dự thảo có xác định mức độ ưu tiên cao cần thực hiện trong giai đoạn 2013 – 2014, 2015. Dự thảo lần này đưa vào nội dung mới là hoạt động về tài chính xanh, đào tạo lao động xanh. Về nguồn lực tài chính cho các hoạt động sẽ được bố trí từng bước. Kế hoạch hành động sẽ cập nhật thường xuyên về nguồn lực. Tình trạng đảm bảo nguồn lực được phân bổ thành ba loại: nguồn lực đã có kế hoạch phân bổ, nguồn lực có thể có kế hoạch phân bổ và chưa có nguồn.
Nhà nước sẽ ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách TW và ngân sách địa phương để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đặc biệt nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển năng lượng nhân tạo.. Nhà nước tạo cơ sở pháp lý khuyến khích các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp đầu tư nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược Tăng trưởng xanh.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược Tăng trưởng xanh, tích cực tham gia các hoạt động quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự kiến dự thảo Kế hoạch sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 9/2013.

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin