Quy định mới về việc in và đặt in hóa đơn

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2014, khi doanh nghiệp tự in hóa đơn để sử dụng, ngoài việc đáp ứng các điều kiện về mã số thuế, doanh thu bán hàng, hệ thống thiết bị… như lâu nay, các doanh nghiệp còn phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Quy định mới về việc in và đặt in hóa đơn

Đây là quy định mới vừa được Chính phủ ban hành trong Nghị định 04/2014/NĐ-CP hôm 17-1 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2014, thay thế cho Nghị định 51/2010/NĐ-CP ban hành cách đây 4 năm.

Xem toàn bộ Nghị định 04/2014/NĐ-CP tại đây.

@NPKlaw.com

Chạm để gọi