Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Thảo luận việc thực thi Luật đất đai sửa đổi

Ngày 14 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp tổ chức hội nghị để thảo luận về việc thi hành Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thứ 13 thông qua năm ngoái. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị định về giá đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người giao đất.

Thảo luận việc thực thi Luật đất đai sửa đổi

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang thì Luật Đất đai năm 2013 sẽ có hiệu lực vào ngày 01 Tháng 7 năm 2014 là một văn bản quan trọng sẽ đổi mới toàn diện chính sách đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành luật phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của Hiến pháp, ông khẳng định.

Dự thảo Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm 3 Chương với 24 Điều đề cập đến 14 nội dung của Luật Đất đai.

Bộ trưởng cho biết dựa trên ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, hai nghị định tập trung vào các cơ chế, chính sách hỗ trợ người có đất bị thu hồi, đảm bảo đời sống và công việc của họ cũng như sự bình đẳng giữa người sử dụng đất.

@NPKlaw.com

Tin khác

NHẬN DIỆN TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN, GIỮA THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyển dụng nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Với mong muốn phát triển đội ngũ nhân sự cho giai đoạn mới, CÔNG TY LUẬT TNHH NPK QUỐC TẾ

Đăng ký nhận Bản Tin