Giờ làm việc

T2 - T6 : 8h - 17h30
T7 : 8h - 12h

0906 824 576

Địa chỉ

P420 CT3A – X2 Bắc Linh Đàm, HN

Uncategorized @vi

Đọc sách và leo núi

Đọc sách và leo núi

Có một cách nói dối an toàn là nói ra một phần sự thật. Chẳng hạn, mười mấy năm trước, lúc tên tuổi tôi nổi

Văn bản " dưới luật"

Văn bản ” dưới luật”

Tất cả các “đỉnh cao trí tuệ” của đất nước họp lại để làm thế nào ra cho được cái “văn bản dưới luật” phù

Về hiệu lực của Hiến pháp

Về hiệu lực của Hiến pháp

Trong tác phẩm “Chính trị luận”, khi bàn về Hiến pháp, Aristotle cho rằng: “Nơi nào luật pháp không có quyền lực, nơi đó không có